مدت

کشور

Nepal

حداکثر مسافر

حداقل مسافر

مسقط

تور مسقط 4 شب و 5 روز

نگاه کلی

خدمات

دوشنبه به جمعه هر هفته

برنامه سفر

 • روز 1

تاریخ های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هر هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
2 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 10,350,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 14,550,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هر هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 11,930,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 16,130,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 11,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هرهفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 12,980,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 18,230,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 11,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • در هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 12,980,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 18,750,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 11,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 12,980,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 18,230,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 12,980,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • در هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 13,500,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 18,750,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 11,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 14,550,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 17,700,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 14,550,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هفته
5 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 17,180,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 27,680,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 15,600,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
 • دو روز در
تاریخ پایان:
 • هفته
روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 20,330,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 29,780,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 20,330,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال

مدارک مورد نیاز

سوالات متداول

 • سوالات متداول 1

استعلام و رزرو تور

برای رزرو تماس بگیرید

  • پشتیبانی تلفنی
خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا