مدت

8 Days 7 Nights

کشور

Turkey

حداکثر مسافر

حداقل مسافر

استانبول-زیبا

تور استانبول 7 شب 8 روز

نگاه کلی

خدمات

برنامه سفر

 • روز 1

تاریخ های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,130,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 6,700,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,130,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,530,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,490,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,530,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,530,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,490,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,330,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 7,920,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 11,680,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,320,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 13,080,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,930,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,520,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 11,880,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,730,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 9,320,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 14,880,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,530,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 10,360,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 16,730,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 7,400,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 10,520,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 17,670,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 7,520,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 11,040,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 18,090,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 7,400,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 14,680,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 24,490,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 7,170,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال

مدارک مورد نیاز

سوالات متداول

 • سوالات متداول 1

استعلام و رزرو تور

برای رزرو تماس بگیرید

  • پشتیبانی تلفنی
خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا