تور مسقط

تهران -مسقط
دوشنبه ب جمعه هر هفته

پرواز قشم ،هتل با خدمات صبحانه،بیمه مسافرتی،راهنما فارسی زبان
پکیج شامل ترانسفر نمیباشد در صورت درخواست 20 لایر عمان اضافه میشود.

جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.

0990-4776904
66928363 – 66125721

مسقط

 7شب و 8 روز

جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.

0990-4776904
66928363 – 66125721

مسقط

7 شب و 8 روز

دوشنبه ب جمعه هر هفته

هتل های قابل ارائه تور

نام هتل

هر نفر ۲ تخته

هر نفر ۱ تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

11760000

به زودی

به زودی

به زودی

13440000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

15120000

به زودی

به زودی

به زودی

21840000

به زودی

به زودی

به زودی

10500000

به زودی

به زودی

به زودی

11760000

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

13440000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

15120000

به زودی

به زودی

به زودی

21840000

به زودی

به زودی

به زودی

26880000

10500000

به زودی

به زودی

خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا