مدت

4 Days 3 Nights

کشور

Turkey

حداکثر مسافر

حداقل مسافر

تفلیس

تور تفلیس 3 شب 4 روز

نگاه کلی

خدمات

برنامه سفر

 • روز 1

تاریخ های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 4,080,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 4,660,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,080,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 4,200,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 4,780,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,080,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,010,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 6,400,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,660,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,590,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,560,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,660,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,710,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,100,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,590,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
zeg
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,820,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,140,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,780,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,060,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,910,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,660,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,290,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,610,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,060,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,400,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,380,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,400,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,940,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,200,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,540,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تفلیس
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,980,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 13,510,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,900,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال

مدارک مورد نیاز

سوالات متداول

 • سوالات متداول 1

استعلام و رزرو تور

برای رزرو تماس بگیرید

  • پشتیبانی تلفنی
خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا