مدت

5 Days 6 Nights

کشور

Turkey

حداکثر مسافر

حداقل مسافر

استانبول

تور استانبول 5 شب 6 روز

نگاه کلی

خدمات

برنامه سفر

 • روز 1

تاریخ های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,170,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 6,280,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,170,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,460,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 6,840,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,460,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,170,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,280,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,320,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 7,170,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,850,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,480,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 7,450,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 10,840,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,740,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 7,600,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,990,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,600,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,170,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 12,130,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,170,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,910,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 13,460,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,800,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 9,020,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 14,120,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,880,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 9,400,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 14,430,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,800,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
6 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 12,000,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,150,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 6,630,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال

مدارک مورد نیاز

سوالات متداول

 • سوالات متداول 1

استعلام و رزرو تور

برای رزرو تماس بگیرید

  • پشتیبانی تلفنی
خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا