مدت

4 Days 3 Nights

کشور

Turkey

حداکثر مسافر

حداقل مسافر

تور استانبول

تور استانبول 3 شب و 4 روز

نگاه کلی

خدمات

برنامه سفر

 • روز 1

تاریخ های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 4,220,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 4,870,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,220,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
3 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 4,390,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 5,210,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,390,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 4,810,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 6,070,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,300,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,420,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,010,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,990,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,590,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,610,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,560,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 5,670,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,100,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,480,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
4 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,010,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 8,380,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 4,820,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,460,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,190,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,190,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,530,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,580,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,240,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 6,750,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 9,770,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,190,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
4 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
استانبول
5 ستاره
 • ایرلاین :
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 8,310,000 تومان
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 12,600,000 تومان
 • کودک 12-6 سال
 • 5,090,000 تومان
 • کودک 6-2 سال
 • کودک زیر دو سال

مدارک مورد نیاز

سوالات متداول

 • سوالات متداول 1

استعلام و رزرو تور

برای رزرو تماس بگیرید

  • پشتیبانی تلفنی
فهرست
خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا