تور مسقط

تهران -مسقط
دوشنبه به جمغه هرهفته

پرواز قشم

هتل با خدمات صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنما فارسی زبان

جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.

0990-4776904
66928363 – 66125721

پکیج شامل ترانسفر نمیباشد در صورت درخواست 20 لایر عمان اضافه میشود.

مسقط

7 شب و 8 روز

دوشنبه ب جمعه هر هفته

مسقط

7 شب و 8 روز

دوشنبه به جمعه هر هفته

هتل های قابل ارائه تور

نام هتل

هر نفر ۲ تخته

هر نفر ۱ تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

11760000

به زودی

به زودی

به زودی

13440000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

14560000

به زودی

به زودی

به زودی

15120000

به زودی

به زودی

به زودی

21840000

به زودی

به زودی

به زودی

26880000

به زودی

به زودی

به زودی

6250000

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

6700000

به زودی

به زودی

به زودی

8040000

به زودی

به زودی

به زودی

8040000

به زودی

به زودی

به زودی

8260000

به زودی

به زودی

به زودی

10500000

به زودی

به زودی

به زودی

9,260,000 تومان
+
590یورو

10500000

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

11620000

به زودی

به زودی

به زودی

13420000

به زودی

به زودی

به زودی

13420000

به زودی

به زودی

به زودی

15610000

به زودی

به زودی

به زودی

21210000

به زودی

به زودی

به زودی

خانه
ورود/ ثبت نام
تورها
اخذ ویزا